Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Totstandkoming van de overeenkomst
 4. Verplichtingen van de ondernemer
 5. Verplichtingen van de consument
 6. Betaling
 7. Aansprakelijkheid
 8. Klachten
 9. Nakomingsgarantie
 10. Wijzigingen
 11. Afwijkingen

Artikel 1: Definities in deze Algemene Voorwaarden

-Ondernemer De natuurlijke rechtspersoon die geregistreerd is bij de KVK en eigenaar van Fairytale Make-up en haarstyling
-Consument De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Fairytale Make-up en haarstyling
-Bedrijf Fairytale Make-up en haarstyling
-Overeenkomst De overeenkomt voor een behandeling op het gebied van uiterlijke verzorging
-Behandeling De overeengekomen dienst die de ondernemer aan de consument zal leveren
-Website http://www.fairytalemuah.nl

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de consument.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Deze komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en de ondernemer dat schriftelijk (via e-mail) heeft bevestigd.
 2. Uiterlijk bij aanvang van de behandeling zal de ondernemer de consument informeren over de kosten van de behandeling. Deze kosten zullen niet tussentijds worden gewijzigd.
 3. Vooraf aan de behandeling zullen de annuleringsvoorwaarden aan de consument kenbaar worden gemaakt, voor zover deze van toepassing zijn.
 4. In het geval van overmacht waardoor de behandeling niet door kan gaan (vanaf zowel de kant van de consument als die van de ondernemer), kunnen er geen kosten in rekening worden gebracht met uitzondering van de reiskosten van de ondernemer.

Artikel 4: Verplichtingen van de ondernemer

 1. De ondernemer draagt verantwoordelijkheid voor het professioneel uitvoeren van de behandeling, en de hygiëne van de gebruikte materialen.
 2. De ondernemer zal de consument van tevoren informeren over het verwachte tijdsbestek van de behandeling, en het beoogde resultaat.
 3. De ondernemer zal geen behandeling verrichten die niet wordt aangeboden op de website van het bedrijf.

Artikel 5: Verplichtingen van de consument

 1. De consument draagt de verantwoordelijkheid om de ondernemer voor aanvang van de behandeling te informeren over eventuele voorkeuren en/of allergieën.
 2. De consument is verplicht om de ondernemer de benodigde informatie te verstrekken die nodig is voor een adequate uitvoering van de behandeling en overeenkomst.

Artikel 6: Betaling

 1. De consument dient de betaling, met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel, direct voorafgaand aan de behandeling contant of via bankoverschrijving aan de ondernemer de voldoen.
 2. De uitbetaling van reiskosten van de ondernemer dienen een week voor de datum van de overeengekomen behandeling te worden voldaan door de consument.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een aan de ondernemer toe te rekenen tekortkoming.
 2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die veroorzaakt is door een aan de consument toe te rekenen tekortkoming.

Artikel 8: Klachten

 1. De ondernemer dient klachten binnen een redelijke termijn te onderzoeken, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.
 2. De consument is aanbevolen om klachten zo spoedig mogelijk te uitten richting de ondernemer, ter bevordering van een gedegen onderzoek.

 Artikel 9: Nakomingsgarantie

 1. Het bedrijf staat garant voor de nakoming van de schriftelijk (via e-mail) bevestigde afspraken.
 2. Bij het niet nakomen van een afspraak vanuit de kant van het bedrijf zal de consument geen kosten in rekening worden gebracht.
 3. Het bedrijf verschaft geen nakomingsgarantie in het geval van overmacht, faillissement of beëindiging van het bedrijf.

Artikel 10: Wijzigingen

Het bedrijf behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. Hierover zal melding worden gemaakt op de website.

Artikel 11: Afwijkingen

Individuele afwijkingen binnen deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk (via e-mail) te worden bevestigd tussen de consument en de ondernemer.

Privacyverklaring

Gebruik van deze website

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website. (dit betreft voornamelijk de filmjes die via YouTube op enkele pagina’s getoond worden).

Tevens maakt deze website gebruik van WordPress Statistieken. Bij het eerste bezoek aan deze website krijgt u een schermpje te zien waarin u toestemming kunt geven of juist kunt weigeren uw gegevens voor statistieken te laten gebruiken. De statistieken gebruik ik voornamelijk om te zien of deze site bezoekers trekt, en welke pagina’s populair zijn. Volledige info is in de link in de pop-up te vinden.

Op deze site is het niet mogelijk een account aan te maken of reacties achter te laten, op deze manier wordt dus ook geen informatie verzameld.

Gebruikmaking van mijn diensten

Het volgende betreft gegevens die u bij het maken van een afspraak aan mij verstrekt
Bij verstrekking van uw gegevens tijdens het maken van een afspraak, gaat u akkoord met het volgende;

-De enige gegevens die ik van u vraag zijn een volledige naam (voor op de factuur), email adres, telefoonnummer of Facebook profiel (om te kunnen communiceren over de afspraak en eventuele wijzigingen daarvan) en een adres waar de afspraak plaatsvind (dit kan ook op locatie zijn, dit hoeft dus niet uw huisadres te zijn). Bij betaling via bankoverschrijving bent u zich ervan bewust dat ik op die manier uw rekeningnummer kan zien (hier doe ik uiteraard niets mee).
-Uw gegevens zullen NIET aan derden worden verstrekt.
-Uw adresgegevens zullen bewaard worden door mij tot de afspraak voldaan of gecancelled is, daarna worden deze definitief weggegooid (digitaal gewist en op papier weggegooid en vernietigd).
-Een kopie van de factuur zal door mij bewaard worden voor zolang als het vanuit de Belastingdienst verplicht is.

 

Fairytale Make-up & Haarstyling
KVK-nummer: 66526892

(contact-informatie is te vinden in het kopje ‘Contact/social media/info’)